Kieleckie Centrum Finansowe - biuro rachunkowe
Kompleksowe usługi
księgowo-kadrowe

Doradztwo podatkowe
Nasze biuro na życzenie klienta świadczy usługi doradztwa podatkowego. Korzystający z naszych usług właściciele i pracownicy przedsiębiorstw zwolnieni są z obowiązku ciągłego śledzenia zmian przepisów w prawie ...

Prowadzenie
kadr
Zatrudnienie nawet jednego pracownika rodzi dla firmy wiele nowych obowiązków związanych z koniecznością ...
Firma w domu – problemy podatkowe

W przypadku mniejszych przedsiębiorców częstym zjawiskiem jest prowadzenie przez nich działalności gospodarczej w mieszkaniu (domu), w którym mieszkają. Jeżeli przedsiębiorca chce zaliczyć do kosztów wydatki związane z eksploatacją takiej nieruchomości, to jego obowiązkiem jest wykazanie związku tych wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą i wykluczenie ich osobistego charakteru. W raporcie przedstawiamy zasady zaliczania do kosztów tego rodzaju wydatków. Przedstawiamy również zasady odliczania VAT od zakupu nieruchomości, które są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, oraz od wydatków związanych z działalnością prowadzoną w taki sposób.

Prowadząc działalność gospodarczą w mieszkaniu (domu), należy liczyć się z tym, że każdy wydatek dotyczący takiej nieruchomości, który podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, będzie przedmiotem szczególnej uwagi ze strony organów podatkowych. Organy będą bowiem badać, czy wydatek ten faktycznie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i czy nie jest przypadkiem związany z potrzebami osobistymi podatnika. Jak bowiem podkreślał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2012 r

(…) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wyłącznie jeżeli w istocie pomieszczenie w lokalu mieszkalnym służy dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie nie służy celom osobistym.

W praktyce rozgraniczenie tych dwóch celów w przypadku mieszkań (domów) wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej nastręcza dużo problemów. Przepisy nie przewidują jasnych i czytelnych zasad dokonywania tego podziału. Dlatego przyjęte przez podatnika rozwiązania zawsze są obarczone ryzykiem podatkowym. Podatnik może się bowiem spotkać z tak restrykcyjnym stanowiskiem, jak to zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

Jedynie w przypadku gdy posiadany przez podatnika lokal, jako całość lub wyodrębnione w tym lokalu pomieszczenie, służy tylko i wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie nie służy celom osobistym, nie ma przeszkód do zaliczenia wydatków związanych z jego utrzymaniem i eksploatacją do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w sytuacji gdy pomieszczenie jest wykorzystywane przede wszystkim na cele prywatne, a jedynie dodatkowo jest wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wydatki związane z posiadaniem takiego pomieszczenia stanowią bez wątpienia wydatki o charakterze osobistym. W rezultacie nie mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie są spełnione wymogi, o których mowa w powoływanym wcześniej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W interesie podatnika leży więc, żeby wskazywać okoliczności świadczące o tym, że dany wydatek związany jest głównie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie z potrzebami osobistymi.